پارامترهای آب آکواریوم مرجانی

در جدول زیر می توانید یک راهنمای کلی در رابطه با دامنه قابل قبول برای پارامتر های مختلف در انواع آکواریوم های دریایی را مشاهده کنید. بعضی از انواع آکواریوم ها مثل آکواریوم های فقط ماهی دارای دامنه وسیع تری در رابطه با پارارمتر های مختلف نسبت به آکواریوم های تپه مرجانی هستند. این موضوع دلیل اصلی برای امکان نگهداری از گونه های بی مهرگان دریایی در آکواریوم های تپه مرجانی است. که به مراتب نگهداری از آنها را دشوار تر می کند. بعضی از گونه ها دارای شرایط نگهداری بسیار خاصی هستند پس لازم است قبل از تصمیم گیری برای خرید آنها تمامی نیازهای خاص مربوط به هر کدام را در بخش اطلاعات آبزیان به دقت بررسی کنید. این داده ها بر اساس میانگین شرایط آب در اطراف تپه های مرجانی طبیعی در سراسر دنیا به دست آمده است.

  سیستم های ULNS مرجانی SPS مرجانی LPS مرجانی Soft Coral آکواریوم فقط ماهی
دما (سانتی گراد) ۲۴ – ۲۷ ۲۴ – ۲۷ ۲۴ – ۲۶ ۲۴ – ۲۷ ۲۶ – ۳۰
وزن مخصوص S.G / شوری (ppt) ۱.۰۲۴ – ۱.۰۲۶ / ۳۲ – ۳۴ ۱.۰۲۳ – ۱.۰۲۶ / ۳۱ – ۳۴ ۱.۰۲۳ – ۱.۰۲۶ / ۳۱ – ۳۴ ۱.۰۲۳ – ۱.۰۲۶ / ۳۱ – ۳۴ ۱.۰۲۰ – ۱.۰۲۴ / ۲۷ – ۳۲
pH ۸.۱ – ۸.۳ ۸.۱ – ۸.۴ ۸ – ۸.۴ ۸ – ۸.۴ ۷.۹ – ۸.۵
سختی dKH / سختی ppm ۶.۵ – ۸.۵ / ۱۱۵ – ۱۵۰ ۷ – ۹ / ۱۲۵ – ۱۶۰ ۷ – ۹ / ۱۲۵ – ۱۶۰ ۷ – ۹ / ۱۲۵ – ۱۶۰ ۸ – ۱۰ / ۱۴۰ – ۱۸۰
آمونیاک NH3 ppm غیر قابل اندازه گیری غیر قابل اندازه گیری غیر قابل اندازه گیری غیر قابل اندازه گیری کمتر از ۰.۰۱
نیتریت NO2 ppm غیر قابل اندازه گیری غیر قابل اندازه گیری غیر قابل اندازه گیری کمتر از ۰.۱ کمتر از ۰.۲
نیترات NO3 ppm ۰.۰۱ – ۰.۲ کمتر از ۲ ۲ – ۵ ۵ – ۱۰ کمتر از ۱۰
فسفات PO4 ppm کمتر از ۰.۰۱ کمتر از ۰.۰۲ کمتر از ۰.۰۴ کمتر از ۱ کمتر از ۱
کلسیم Ca ppm ۴۱۰ – ۴۴۰ ۴۰۰ – ۴۵۰ ۴۰۰ – ۴۵۰ ۴۰۰ – ۴۵۰ ۳۱۰ – ۴۰۰
منیزیم Mg ppm ۱۲۸۰ – ۱۳۵۰ ۱۲۸۰ – ۱۳۵۰ ۱۲۵۰ – ۱۳۵۰ ۱۲۵۰ – ۱۳۵۰ ۱۲۰۰ – ۱۳۰۰
ید I2 ppm ۰.۰۶ – ۰.۱ ۰.۰۶ – ۰.۱ ۰.۰۶ – ۰.۱ ۰.۰۶ – ۰.۱ ۰.۰۴ – ۰.۱
سیلیکات SiO2 ppm کمتر از ۰.۶ کمتر از ۰.۶ کمتر از ۰.۶ کمتر از ۰.۶ کمتر از ۱
پتاسیم K ppm ۳۸۰ – ۴۰۰ ۳۸۰ – ۴۰۰ ۳۸۰ – ۴۰۰ ۳۸۰ – ۴۰۰ ۳۰۰ – ۳۵۰
بور B ppm ۴ – ۶ ۴ – ۶ ۴ – ۶ ۴ – ۶ در صورت استفاده از ازن باید صفر باشد
استرانسیوم Sr ppm ۷ – ۹ ۷ – ۹ ۷ – ۹ ۷ – ۹ بدون اهمیت
آهن Fe ppm ۰.۰۸ – ۰.۰۹ ۰.۰۸ – ۰.۰۹ ۰.۰۸ – ۰.۰۹ ۰.۰۸ – ۰.۰۹ غیر قابل اندازه گیری
مس Cu ppm غیر قابل اندازه گیری غیر قابل اندازه گیری غیر قابل اندازه گیری غیر قابل اندازه گیری ۰.۲ تا ۰.۳ در زمان درمان در قرنطینه
برچسب ها
دیدگاه ها

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *